Aby zmienić Twoje dane osobowe, zaloguj się do Twojego konta klienta "Mój zooplus" i przejdź do sekcji „Moje dane”. Znajdziesz tam wszystkie Twoje dane osobowe, które możesz zaktualizować ze skutkiem natychmiastowym.

 

Ze względu na ochronę danych osobowych możesz dokonać zmian bezpośrednio w koncie klienta „Mój zooplus”.