W celu zmiany adresu e-mail, zaloguj się do konta "Mój zooplus", wybierz „Moje dane” w sekcji „Zarządzanie zamówieniami.” Wprowadź nowy adres e-mail i zatwierdź zmiany.